Please enable JS

GOING PRIVATE TRANSACTIONS IN TURKISH LAW

10 . 09 . 2019

img

GOING PRIVATE TRANSACTIONS IN TURKISH LAW

10 . 09 . 2019

Başta azınlık konumundaki pay sahipleri olmak üzere, yatırımcılar, ortaklık ve genel olarak piyasa, halka açık ortaklık statüsünün sona ermesi sürecinde zarar görme tehlikesi karşısında korunmaya ihtiyaç duyarlar. Temel olarak bu gerekçeyle, sermaye piyasalarının gelişimine paralel olarak, konunun hem Türkiye’de hem yabancı ülkelerde giderek daha fazla önem kazandığı görülmektedir. Halka açıklık statüsünün sona ermesine ilişkin kurallar, bazı yabancı hukuk sistemlerinde uzun bir süredir yürürlükte ise de bazı hukuk sistemlerinde mevzuat çalışmaları ve konu hakkındaki akademik eserler, oldukça yenidir. Türk hukukunda da bu konuya ilişkin ayrıntılı hükümlere ancak son birkaç yıl içinde kavuşulmuştur. Benzer şekilde, halka açıklık statüsünün sona ermesiyle yakından bağlantılı olan “borsa kotundan çıkarılma” ve “borsada işlem görmenin sona ermesi” hakkındaki ayrıntılı düzenlemeler, Türkiye’de kısmen yakın bir zamanda sevk edilmiştir. Bu çalışmada, halka açık ortaklık statüsünün sona ermesi kurumu, Türkiye’de hukuki yönüyle ilk kez kapsamlı olarak ele alınarak incelenmiştir. Yine borsa kotundan çıkarılma ve borsada işlem görmenin sona ermesi kurumları da hukuki açıdan ilk kez bu kadar ayrıntılı şekilde ele alınmıştır. Çalışmada, Türk hukukuyla karşılaştırma yapılabilmesi amacıyla, Anglosakson hukukunu temsilen ABD Hukukunun, Kara Avrupası hukukunu temsilen ise Alman hukukunun konuyu ilgilendiren hükümlerine, öğretide yer alan değerlendirmelere ve yargı kararlarına da yer verilmiştir. (Arka Yüzden).