DMF Legal
> Home / Linkler
Linkler

KURUM VE KURULUŞLAR

Bakanlıklar Barolar
   
Başbakanlık Türkiye Barolar Birliği
Adalet Bakanlığı Barolara İlişkin İletişim Bilgileri
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı  
Avrupa Birliği Bakanlığı Enstitüler ve Araştırma-Uygulama Merkezleri
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı  
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM)
Dışişleri Bakanlığı Ankara Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi
Ekonomi Bakanlığı Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEHUKAM)
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Ankara Üniversitesi Fikir ve Sınai Haklar Araştırma ve Uygulama Merkezi (FİSAUM)
Gençlik ve Spor Bakanlığı Ankara Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KASAUM)
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Deniz Ticaret Enstitüsü
İçişleri Bakanlığı Enerji Hukuku Araştırma Enstitüsü
Kalkınma Bakanlığı Gayrimenkul Hukuku Araştırma Enstitüsü
Kültür ve Turizm Bakanlığı Hacettepe Üniversitesi Tahkim Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜTAM)
Maliye Bakanlığı İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilişim Teknolojisi Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi
Milli Eğitim Bakanlığı İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilişim ve Teknoloji Hukuku Enstitüsü
Milli Savunma Bakanlığı İş Hukuku Enstitüsü
Orman ve Su işleri Bakanlığı Kamu İhale Hukuku Enstitüsü
Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Moda Hukuku Enstitüsü
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Sağlık Hukuku Enstitüsü
  Spor Hukuku Enstitüsü
  Tüketici Hukuku Enstitüsü
  Türk Hukuk Enstitüsü
   
Hukuk Fakülteleri
 
DEVLET ÜNİVERSİTELERİ VAKIF ÜNİVERSİTELERİ
   
Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk Fakültesi Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Afyon Kocatepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Fatih Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hasan Kalyoncu (Gazikent) Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi İpek (Altın Koza) Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Gaziantep Üniversitesi Hukuk Fakültesi İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi
İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Karadeniz (Teknik) Üniversitesi Hukuk Fakültesi İzmir Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kemerburgaz Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Türk - Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mevlana Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Sabahattin Zaim Üniversitesi Hukuk Fakültesi
  TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Dernekler ve Vakıflar Turgut Özal Üniversitesi Hukuk Fakültesi
  Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği Uluslararası Antalya Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Türk Dış Ticaret Vakfı Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Tüketiciler Derneği (TÜDER) Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Yeniyüzyıl Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (TÜSİAD) Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi
İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Kıbrıs)
  Girne Amerikan Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Kıbrıs)
Diğer Önemli Kurum ve Kuruluşlar Lefke Avrupa Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Kıbrıs)
  Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Kıbrıs)
Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilciliği Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Kıbrıs)
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)  
Bankalar Arası Takas Odaları Merkezi YARGI YERLERİ VE DİĞER UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM MERKEZLERİ
Basın Yayın Genel Müdürlüğü  
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü ULUSAL
Borsa İstanbul  
Dış Ticaret Müsteşarlığı Anayasa Mahkemesi
Hazine Müsteşarlığı Yargıtay
Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Sayıştay
Kamu İhale Kurumu Danıştay
Muhasebat Genel Müdürlüğü  
Noterler Birliği Bölge İdare Mahkemeleri
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü  
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Ankara Bölge İdare Mahkemesi
Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Aydın Bölge İdare Mahkemesi
Rekabet Kurumu Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Edirne Bölge İdare Mahkemesi
Telif Hakları Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge İdare Mahkemesi
Türk Patent Enstitüsü Kırıkkale Bölge İdare Mahkemesi
Türk Standartları Enstitüsü Konya Bölge İdare Mahkemesi
Türkiye Bankalar Birliği Manisa Bölge İdare Mahkemesi
Türkiye Bilimler Akademisi Ordu Bölge İdare Mahkemesi
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Sakarya Bölge İdare Mahkemesi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Samsun Bölge İdare Mahkemesi
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Trabzon Bölge İdare Mahkemesi
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı Van Bölge İdare Mahkemesi
Türkiye İstatistik Kurumu Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi
Türkiye İş Kurumu İstanbul Ticaret Odası Tahkim Merkezi
Uluslararası Akademik Ağ ve Bilim Merkezi (ULAKBİM) Sigorta Tahkim Komisyonu
Yükseköğretim Kurulu  
  ULUSLARARASI VE YABANCI
AÇIK ERİŞİM HUKUK DERGİLERİ  
  Amerikan Tahkimciler Birliği (AAA)
Adalet Bakanlığı Yayın İşleri Daire Başkanlığı Avrupa Konseyi / Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Avrupa Topluluğu Adalet Divanı
Amme İdaresi Dergisi Avrupa Mülteci ve Sürgünler Konseyi
Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Alman Federal Anayasa Mahkemesi (BVerfG)
Annales de la Faculté de Droit d'Istanbul Almanya Federal Mahkemesi (BGH)
Anayasa Yargısı Dergisi Milletlerarası Adalet Divanı (ICJ)
Ankara Bar Review Milletlerarası Ticaret Odası (ICC)
Ankara Barosu Dergisi Milletlerarası Yatırım Anlaşmazlıkları Çözüm Merkezi ( ICSID)
Ankara Barosu Bilişim ve Hukuk Dergisi İsviçre Federal Mahkemesi
Ankara Barosu Hukuk Gündemi Dergisi Londra Milletlerarası Tahkim Divanı (LCIA)
Ankara Law Review Londra Deniz Tahkimcileri Birliği (LMAA)
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi New York Milletlerarası Tahkim Merkezi (NYIAC)
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi Stockholm Ticaret Odası Tahkim Enstitüsü
ANKOS Açık erişim ve Kurumsal Arşivler Tahkim Hakemleri Kurumu
Bankacılar Dergisi Uluslararası Ceza Mahkemesi
Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi  
Bilgi Stratejisi Dergisi MEVZUAT
Bursa Barosu Dergisi  
Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürlüğü
Çalışma ve Toplum Dergisi Adalet Bakanlığı Mevzuat ve İçtihat Programı
Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi
Danıştay Dergisi Türk Hukuk ve Ekonomi Portalı (Almanca)
Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Türkiye Büyük Millet Meclisi- Kanun Sorgulama Formu
Doğuş Üniversitesi Dergisi Resmi Gazete
Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi  
e- akademi Dergisi ULUSLARARASI KURULUŞLAR
Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi  
Eskişehir Barosu Dergisi Avrupa Konseyi
Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları Avrupa Birliği
Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Avrupa Komisyonu
Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Avrupa Parlamentosu
Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi Birleşmiş Milletler
İdeal Hukuk Dergisi Uluslararası Ticaret Hukuku Birleşmiş Milletler Komisyonu
İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Özel Hukukun Birleştirilmesi Uluslararası Enstitüsü (Unidroit)
İstanbul Barosu Dergisi Dünya Bankası
İstanbul Barosu Kitapları IMF
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası OECD
İstanbul Üniversitesi Mukayeseli Hukuk Araştırmaları Dergisi NATO
İşveren Dergisi Uluslararası Çalışma Örgütü
İzmir Barosu Dergisi  
Kamu - İş : İş Hukuku ve İktisat Dergisi DİĞER YARARLI HUKUK SİTELERİ
Küresel Bakış- Çeviri Hukuk Dergisi  
Law & Justice Review Anka Hukuk Sitesi
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Hukuki Net
Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Hukuk Bilimleri Araştırma Merkezi
Mevzuat Dergisi Türk Anayasa Hukuku Sitesi
Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni Türk Hukuk Sitesi
Rekabet Dergisi Türk İdare Hukuku Sitesi
Rekabet Bülteni  
Rekabet Derneği Bülteni  
Sayıştay Dergisi  
Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi  
Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi  
Türkiye Adalet Akademisi Yayınları  
Türkiye Barolar Birliği Dergisi  
TÜYİD Hissedarlar Dergisi  
Uluslararası Hukuk ve Politika Dergisi  
UYAP Bilişim Dergisi  
Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi  
Yasama Dergisi  
Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi  
Yargıtay Karaları Dergisi  
Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Bilimsel Temyiz Dergisi  
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi