DMF Legal
> Home / Vergi Hukuku
Vergi Hukuku

VERGİ SORUNLARINA KARŞI TÜRKİYE’NİN EN YETKİN KADROSU

DMF LEGAL, vergi hukukunu ilgilendiren sorunların çözüme kavuşurulması ve gerek şirketlerin gerek de gerçek kişilerin haklarının korunması konusunda, Türkiye’nin en önde gelen akademisyenlerinden ve uygulayıcılarını bir araya getirmiş bulunmaktadır. Bu açıdan DMF LEGAL, müvekkilerin gerek salt vergi hukukunu ilgilendiren sorunlarının gerek de karmaşık yapıdaki uyuşmalıkların vergisel yönünü ilgilendiren problemlerin çözüme kavuşturulması konusunda, uluslararası kalite standartlarına uygun ve etkin çözümler üretilmesi amacıyla faaliyet göstermektedir.

Bu doğrultuda, vergi hukuku alanında karşılaşılan karmaşık yapıdaki sorunların çözümü amacıyla hukukun farklı disiplinleri arasında başarıyla koordinasyon sağlanmakta ve özellikle finansal planlama, muhasebe ve diğer alanlar ile de organik iş birliği içinde çalışmalar sürdürülmektedir.

VERGİ HUKUKUNUN HEMEN HER ALANINDA SONUÇ ODAKLI HUKUKSAL HİZMET

DMF LEGAL’in vergi hukuku alanında sunduğu hizmetler arasında, şirketlerin özellikle yapısal değişikliğe, aktif ve pasifleriyle birlikte devralınmalara yönelik işlemlerine, hisse devirlerine ve tasfiyesine ilişkin vergisel sorunların çözülmesi ile vergi teşviklerine, vergi iadelerine, KDV ve dolaylı vergilere, transfer fiyatlamalarına, vergi istisna ve muafiyetlere, vergi hukukunu da ilgilendiren sözleşmelerin akdedilmesine veya tadiline, icra-iflâs ve konkordato işlemlerine ve de benzeri işlemlerin vergisel boyutlarına ilişkin uyuşmazlıklara çözüm üretilmesi yer almaktadır.


ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ