DMF Legal
> Home / Hizmetler / Vatandaşlık ve Yabancılar Hukuku
Vatandaşlık ve Yabancılar Hukuku
DMF LEGAL, akademik kariyerleriyle Türkiye çapında tanınmış yerli akademisyenleri ve tecrübeli uygulayıcıları bir araya getirdiği güçlü kadrosuyla, 5718 Sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun kapsamında açılacak davalarda karşılaşılan uyuşmazlıkların çözülmesi başta olmak üzere, bu alanda etkin ve sonuç odaklı bir hukuksal hizmet sunmaktadır.

YABANCILIK UNSURU TAŞIYAN GEREK ŞİRKETLERE GEREK DE BİREYLERE NİTELİKLİ HUKUKSAL HİZMET

DMF LEGAL, gerçek ve tüzel kişi niteliğini haiz yabancıların Türkiye’de taşınmaz alım ve satım işlemerinin yürütülmesi ile inşaat yapımına ilişkin sözleşmelerin hazırlanması, yabancıların Türkiye’de oturmaları ve çalışmaları konularında izin başvurularının yapılması ve ilgili sürecin yürütülmesi ile Türk vatandaşlığına geçiş işlemlerinin yapılması, yabancı ortaklı veya yöneticili şirketlere birden fazla yabancı dilde hukuki raporların hazırlanarak sunulması, yabancıların Türkiye’deki miras hukukuna ilişkin danışmanlık hizmetlerinin verilmesi ve yabancılar hukukunu ilgilendiren her türlü konuda, uluslararası kalite standartlarına uygun nitelikte hukuksal destek sağlamaktadır.


ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ