DMF Legal
> Home / Hizmetler / Teminat Hukuku
Teminat Hukuku
Ticari faaliyetlerin taşıdığı riskler karşısında, bu faaliyetleri yürüten kişiler, doğal olarak söz konusu riskleri en aza indirme konusunda bir çaba içerisine girerler. Risklerin azaltılmasının en temel ve hukuk düzeni tarafından da korunan yöntemi, nakdi veya gayrinakdi nitelik taşıyan bir teminatın verilmesidir.

DMF LEGAL, başta ticari nitelik arz edenler olmak üzere, hak sahiplerinin her türlü faaliyetlerinde karşılaştıkları teminat işlemlerinde ortaya çıkabilecek muhtemel hak kayıplarına karşı güvenilir ve titiz bir hukuksal hizmet sunmaktadır. Özellikle bankalar ile yapılan sözleşmelerin ve bankalarla gerçekleştirilecek işlemlerin neticesinde verilmesi gereken teminatlar, taşınmaz ve taşınır rehni, taşıt rehni ve hapis hakkının kullanılması, ticari işletme rehni, her türlü kefalet sözleşmesinin akdedilmesi ve tadili, banka teminat mektupları ve garanti sözleşmelerinin akdedilmesi, tadili ve ifa edilmesi, kredi sözleşmeleri, kambiyo senetleri (police/ bono/ çek) uygulamasından kaynaklanan teminatlar ve tüketicinin korunmasına ilişkin mevzuattaki teminat hukukunu ilgilendiren uyuşmazlıklar, bu alanda DMF LEGAL tarafından sunulan hizmetlerin temel konuları arasında yer almaktadır. 


ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ