DMF Legal
> Home / Hizmetler / Taşınmaz ve İnşaat Hukuku
Taşınmaz ve İnşaat Hukuku
DMF LEGAL, alanında ün yapmış akademisyen ve tecrübeli uygulayıcılardan oluşan profesyonel kadrosuyla, taşınmaz hukuku alanında nitelikli bir hukuki hizmet sunmaktadır. Bu açıdan, taşınmaz kredi ve proje finansmanı, alışveriş merkezleri yönetim sözleşmeleri, taşınmazların alım ve satımı veya kiralanması, taşımazlar üzerindeki mülkiyeti sınırlayan (ipotek, intifa, irtifak, geçit, sükna, kaynak veya üst kullanılm vb.) ya da taşınmazın haczedilmesine yönelik işlemlerin kurulması veya kaldırılması, taşınmazlara ilişkin sözleşmelerin hak sahiplerinin menfaatleri göz önünde bulundurularak akdedilmesi ve tadil edilmesi ile Kat Mülkiyeti Kanunundan doğan uyuşmazlıkların çözümü, bu alanda sunulan hukuki hizmetlerin arasında yer almaktadır.

DMF LEGAL Taşınmaz ve İnşaat Hukuku Departmanı’nın hizmet verdiği diğer alan inşaat hukukudur. Bu alanda tapu tescil ve iptal davalarının açılması ve yürütülmesi, yapı kooperatifi yönetimi ve yine kooperatiflere ilişkin sair işlemlerin görülmesi, bina izninin alınması, ruhsatlandırma ve imar durumunun belirlenmesi, yüklenici sözleşmelerin hazırlanması ve tadili, kat karşılığı inşaat sözleşmeleri ile yabancıların Türkiye’de yapacakları inşaatlara ilişkin her türlü hukuki sürecin başarıyla yürütülmesi ve yine yabancıların Türkiye’de mülk edinmelerine ilişkin danışmanlık faaliyetleri, DMF LEGAL’in bu alanda verdiği hukuksal hizmetlerdendir.


ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ