DMF Legal
> Home / Hizmetler / Spor Hukuku
Spor Hukuku
Sporun ve spor müsabakalarının toplum açısından önemi, yaşamın her noktasında hissedilmektedir. Sporun profesyonel yanının ağırlığının gün geçtikçe artması, gerek ulusal gerek de uluslararası düzeyde doğurduğu etkiler, spor sahalarının dışına da taşan şiddet ve holiganizm, bu alandaki hukuki düzenlemelerin önemini arttırmaktadır. Ayrıca, spor ekonomisinin gün geçtikçe büyümesi ve spor hukukunun kendine has kuralları, spor kaynaklı ilişkilerin hukuki yapısının kurulmasında uzmanlığın önemini artırmaktadır.

ULUSLARARASI OLİMPİYAT KOMİTESİ, SPOR TAHKİM MAHKEMESİ (CAS), FIFA VE UEFA

DMF LEGAL, spor hukuku alanında Üniversitelerde çalışmalar yürüten akademisyenlerin ve uygulayıcıların ortak olarak yürüttükleri çalışmalar doğrultusunda, Bu açıdan, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) yapılanması bağlamında hukuki süreçlerin yürütülmesi, sporcuların ve spor kulüplerinin Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), FIFA bünyesinde yer alan uyuşmazlık çözüm birimleri, UEFA karar mercileri ve diğer tahkim ve disiplin kurulları nezdinde müvekkillerin temsili, sponsorluk, sporcu ve antrenör sözleşmeleri ve ilgili diğer sözleşmelerin akdedilmesi, ulusal ve uluslararası turnuvalarda müvekkilere hukuksal destek sunulması, telif içeren ürünlerin satışı veya bunlara ilişkin ortaya çıkacak diğer uyuşmazlıkların çözümü, ürün sponsorlukları, forma reklamları, spor faaliyetlerinin yayın haklarının devri, doping testleri ve sonuçlarından kaynaklanan hukuki sorunlar, sporcuların ve kulüplerin ulusal ve ulusalarası basında kişilik ve isim haklarının korunması ve spor hukukuna ilişkin eğitim çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve benzeri faaliyetler hakkında hukuksal hizmet vermektedir.


ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ