DMF Legal
> Home / Hizmetler / Sözleşmeler Hukuku
Sözleşmeler Hukuku
DMF LEGAL’in gerek akademik açıdan gerek de uygulamaya yönelik tecrübe bakımından alanında söz sahibi olan profesyonel kadrosu, hak sahiplerinin taraf olduğu her türlü sözleşmenin akdedilmesi ve önceden akdedilmiş olan sözleşmelerin tadil edilmesi konusunda uluslararası nitelikte hukuksal hizmet sunmaktadır. 

Bu açıdan yerli ve yabancı hak sahiplerine verilen hukusal hizmetler arasında satım, tek satıcılık, alım-önalım ve geri-alım sözleşmeleri, taşıma sözleşmeleri, simsarlık ve acentelik sözleşmeleri, ortaklık esas sözleşmeleri, joint venture sözleşmeleri, niyet mektupları, sulh, alacağın temliki ve borcun nakli, bağışlama, sponsorluk ve menajerlik sözleşmeleri,  iş yerinin ve ortaklık paylarının devri, factoring-forfaiting ve franchising sözleşmeleri, barter sözleşmesi, bankalarla yapılacak her türlü sözleşme, miras sözleşmesi ve vasiyetnamenin hazırlanması, lisans sözleşmeleri ve markanın devri, inşaat ve kat karşılığı inşaat sözleşmeleri, hasılat kirası sözleşmesi, işçi ve işveren arasında akdedilen sözleşmeler, sigorta şirketleriyle yapılan sözleşmeler, know-how sözleşmeleri, yatırım anlaşmaları, telif sözleşmeleri, performans risk analizleri ve sözleşme hükümlerinin değerlendirilmesi ve bunların düzenlenmesi yer almaktadır.

 


ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ