DMF Legal
> Home / Hizmetler / Şirketler Hukuku
Şirketler Hukuku

ŞİRKETLERİN KARŞILAŞTIĞI SORUNLARA ULUSLARARASI STANDARTLARDA ÇÖZÜMLER 

Ticaret alanındaki rekabetin ve uluslararası ilişkilerin son derece geliştiği günümüz iş ortamında, şirketler hukukunu ilgilendiren uyuşmazlıkların karmaşıklığı ve bu konuda tatmin edici çözümler üretmenin güçlüğü ortadadır. Özellikle karşılaşılan meselelerin çoğunlukla hukukun diğer alanlarını da ilgilendirmesi, ortaya çıkan sorunları kimi zaman içinden çıkılmaz hâle getirebilmektedir. Ayrıca 2012 tarihinde (yeni) Türk Ticaret Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ile birlikte Türk ticaret hayatında meydana gelen birçok temel değişiklik ve buna paralel olarak karşılaşılan fırsatlar karşısında, ticaret şirketlerinin hukuki açıdan doğru şekilde yönlendirilmesi büyük önem taşımaktadır.

İşte DMF LEGAL, sözü edilen ihtiyacı karşılamak amacıyla, başta şirketin kurulmasına ve tasfiyesine, yeniden yapılanma işlemlerine (birleşme/ bölünme/ tür değiştirme), yabancı şirketlerin Türkiye’de yatırımda bulunmalarına ve şube açmalarına, ortaklık finansmanına ve şirketlerin akdettikleri yerel ve uluslararası nitelikteki sözleşmelere ilişkin olmak üzere, şirketler hukuku alanında karşılaşılacak her türlü hukuki sorunun çözümünde müvekkillerine uluslararası kalite standartlartlarına uygun nitelikte hukuki hizmet sunmaktadır.

ALANINDA ÜN SAHİBİ, PROFESYONEL VE GÜÇLÜ KADRO

Bunun yanında DMF LEGAL, yine şirketleri ilgilendiren vergi sorunları, haksız rekabet, şirketlerin iflası, ortak girişim (Joint Venture), şirketlerin çalışanları ile ortaya çıkan uyuşmazlıklar ile sair konularda, her biri alanında ün yapmış, deneyimli ve söz sahibi akademisyenler ve uygulamacılar  aracılığıyla, gizlilik kurallarına riayet ederek ve sonuç odaklı bir hizmet anlayışıyla çözüm üretmektedir.


ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ