DMF Legal
> Home / Hizmetler / Seçim ve Siyaset Hukuku
Seçim ve Siyaset Hukuku
1982 Anayasası uyarınca siyasi partiler demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurları arasında kabul edildiğinden, siyasal temsil ilişkisi içerisinde vatandaşların yönetime katılımı büyük önem taşımaktadır. Bu sebeple, hem siyasal partilerin kuruluşu hem de bunlara üye olunması ve bir tüzel kişilik olarak bunların uyacakları hukuki rejim, büyük önem arz etmektedir. Aynı şekilde, kişilerin bağımsız olarak –bir siyasal parti bünyesinde bulunmaksızın- siyasal temsil yetkisi kullanma yolunu tercih etmeleri de mümkündür. 

Bu noktada seçim hukuku ve seçim hukukuna ilişkin hukuki rejim, eş zamanlı olarak devreye girmektedir. Özellikle adaylık, seçme ve seçilme yeterliliğine ilişkin koşullar, siyasal partilerin tüzel kişilik kazanmaları ve örgütlenmeleri, siyasal partilerin üyelerinin statüleri, hakları ve ödevleri, siyasal partilerin ve seçimin finansmanı, seçmen kütüğüne ve seçimin temel hükümlerine ilişkin uyuşmazlıklar, siyasal partilerin hem mali hem de hukuki denetimi ile bunların uyacakları yasaklar ve sınırlamalar, siyasi partilerin tüzük ve programlarına ilişkin hükümler, Anayasa Mahkemesi’nin siyasal partilerin kapatılmasına veya hazine yardımından yoksun bırakılmasına ilişkin denetim yetkisi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin bu konuya ilişkin yargılama yetkisi, DMF LEGAL’in işbirliği içinde çalıştığı seçkin ve tecrübeli profesyoneller tarafından yürütülen temel faaliyetler arasında yer almaktadır.


ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ