DMF Legal
> Home / Hizmetler / Rekabet Hukuku
Rekabet Hukuku
Rekabet hukuku, serbest piyasa ekonomisinde rekabet sisteminin dengeli ve yeknesak bir biçimde uygulanmasını sağlayıcı düzenlemelerden oluşur. Bu hukuk dalının amacı, mal ve hizmet piyasalarındaki rekabeti engelleyici, bozucu veya kısıtlayıcı anlaşma, karar ve uygulamaları ve piyasaya hâkim olan teşebbüslerin bu hâkimiyetlerini kötüye kullanmalarını önlemek ve bunun için gerekli düzenleme ve denetlemeleri yaparak rekabetin korunmasını sağlamaktır.

MÜVEKKİLLERİN GÜVENİLİR BİR REKABET ORTAMINDA FAALİYET GÖSTERMELERİNE YÖNELİK HER TÜRLÜ HUKUKSAL DESTEK

DMF LEGAL, yerli ve yabancı şirketlere ve bu şirketlerin yurt dışındaki hukuk bürolarına, rekabet hukuku alanında uzmanlaşmış ve akademik çalışmalarıyla da bilinen profesyoneller aracılığıyla titiz ve etkin bir hukuki hizmet sunmaktadır. Bu alanda verilen hukuksal hizmetler arasında, müvekkillerin faaliyetlerinin rekabet hukuku açısından değerlendirilmesi, bu alanı ilgilendiren yatay ve dikey anlaşmalar da dahil olmak üzere her türlü sözleşmenin akdedilmesi, Rekabet Kurulu tarafından yürütülen soruşturmalarda hak sahiplerinin haklarının savunulması, şirketlerin devralma ve birleşmeye ilişkin işlemlerinin rekabet hukukunu ilgilendirmesi hâlinde Rekabet Kurumu’na gerekli bildirimlerin yapılması ve bu konularda her atürlü hukuksal desteğin sağlanması, rekabete aykırı fiil ve eylemler karşısında mahkemelerde hukuksal sürecin yürütülmesi ve zarar söz konusu ise tazminat davalarının açılması, hakim durumun kötüye kullanılması hâlinde Rekabet Kurumu’na gerekli başvurularda bulunulması, stratejik işbirliği anlaşmalarının tasfiyesi ile ilgili hukuksal desteğin sağlanması, rekabet hukukunu da ilgilendiren temsilcilik ve dağıtım anlaşmalarının akdedilmesi ve tadil edilmesi ile benzeri konular yer almaktadır.


ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ