DMF Legal
> Home / Hizmetler / İdare Hukuku
İdare Hukuku
DMF LEGAL, alanında Türkiye’nin en tanınmış akademisyenerini ve tecrübeli uygulayıcılarını bir araya getirerek,  hukuka aykırı şekilde tesis edilen idari işlemler veya idari eylemler nedeniyle müvekkillerin mağduriyet yaşamasını önlemek veya oluşan mağduriyetlerini gidermek amacıyla  uluslararası kalite standartlarında bir hukuksal hizmet sunmaktadır. Bu suretle, her türlü idari uyuşmazlıkta ve yargılamada müvekkillerinin haklarının etkin şekilde korunması sağlanmaktadır.

İDARE HUKUKUNUN HER ALANINDA NİTELİKLİ VE SONUÇ ODAKLI BİR HUKUKSAL HİZMET

DMF LEGAL tarafından İdare Hukuku alanında verilmekte olan hukuki  hizmetlerin başlıcaları, idarenin ruhsatlandırma ve lisanslandırma işlemlerinin takibi,  idari başvurularda bulunma ve idarenin düzenleyici ve bireysel işlemlerine karşı iptal davalarının açılmasıdır. Devletin özel mülkiyetinde yer alan taşınmazlar için düzenlenen ecri misil düzeltme ihbarnemesinin iptaline ilişkin davalar, Kamu İhale Kanunu’ndan kaynaklanan davalar, belediye cezalarinin ve memurlara yönelik disiplin cezalarinin iptaline ilişkin davalar, imar mevzuatına ilişkin uyuşmazlıklarda idarenin işlemlerine yöneltilecek itirazlar ve bu konuda hukuki sürecin yürütülmesi, uygulamada bu alanda karşılaşılan iptal davalarına örnek olarak gösterilebilir.


ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ