DMF Legal
> Home / Hizmetler / İcra ve İflas Hukuku
İcra ve İflas Hukuku
Ticari hayatta yürütülen faaliyetlerden kaynaklanan alacakların tahsil edilmesi ve ayrıca şirketlerin ekonomik zorluk içine düşerek iflâs veya konkordato gibi kurumlarla karşı karşıya gelmeleri, uygulamada sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Bunun yanında, başta ticari nitelikteki alacak davaları olmak üzere, mahkemelerce veya tahkim yargıamaları sonucunda verilen kararların uygulanabilmesi bakımından icra takibine başvurulması, çoğunlukla zorunluluk arz etmektedir.

GEREK İCRA GEREK DE İFLÂS HUKUKUNU İLGİLENDİREN KONULARDA ÜST DÜZEYDE PROFESYONEL HİZMET

DMF LEGAL, bu alanda en iyi hukuksal hizmeti sunmak amacıyla alanında ün yapmış akademisyenlerden ve tecrübeli uygulayıcılardan oluşan profesyonelleriyle, icra müdürlükleri nezdinde kambiyo senetlerine özgü, ipoteğin paraya çevrilmesi suretiyle ve rehnin paraya çevrilmesi yoluyla haciz yollarını işleterek icra takiplerini yürütmek de dahil olmak üzere, her türlü alacağa ilişkin takibin başlatılmasına, yürütülmesine ve tahsilatına yönelik işlemler hakkında uluslararası standartlarda hukuksal hizmet sunmaktadır.

Bunun yanında, konkordato ilanı, iflasın ertelenmesi, imzaya ve borca itiraz ve istihkak davaları, ihityati haciz ve ihtiyati hacze itiraz davası, yedieminliğin suistimaline yönelik dava, borçtan kurtulma ve ödenen paraların geri alınması için açılan davalar ile menfi tespit davası da DMF LEGAL tarafından sağlanan hukuksal hizmetler arasında yer almaktadır.


ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ