DMF Legal
> Home / Hizmetler / Fikri ve Sınai Haklar Hukuku
Fikri ve Sınai Haklar Hukuku
Fikri ve sınai mülkiyet hakları, genellikle bir işletmenin; ürünleri, yöntemleri, dokümanları, görselleri, kimlik unsurları, sanat eserleri ve benzer unsurları ile ilgili olarak ortaya çıkan özgün tasarımları ve gizli ya da açık bilgileri (gayrimaddi varlıkları) kullanma, ürüne dönüştürme, dağıtma, yayma, satma gibi çeşitli mahiyetteki haklardır.

Bu hakların ilintili olduğu ürünlerin sayısının ve özelliklerinin artmasına paralel olarak, söz konusu hakları ihlal eden eylemlerin de sayısının her geçen gün arttığı gözlemlenmektedir. Özellikle bir patentin veya markanın haksız olarak kullanımı, ürünlerin izin alınmaksızın sahtelerinin çoğaltılarak piyasaya sürülmesi ve bir müzik eserinden veya akademik çalışmadan intihal yapılması halinde dahi bu hakların ihlâlinden söz edilebilir.

FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARININ KORUNMASINDA HER AÇIDAN NİTELİKLİ HUKUKSAL HİZMET

DMF LEGAL, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku alanında Türkiye’nin en önde gelen akademisyenlerinden ve bu alanda tecrübe sahibi uygulayıcılardan oluşan çözüm ortaklarıyla, özellikle patentler ve faydalı modeller, markalar, endüstriyel tasarımlar, coğrafi işaretler, lisans ve know-how sözleşmeleri, rehin sözleşmeleri ile yazılım ve entegre devre topoğrafyaları başta olmak üzere, bu alanda karşılaşılan uyuşmazlıkların mahkemeler önünde veya altenatif uyuşmazlık çözüm yolları aracılığıyla çözümünde, hak sahiplerinin korunması açısından etkin ve uluslararası standartlarda hukuksal hizmet sunmaktadır


ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ