DMF Legal
> Home / Hizmetler / Deniz, Lojistik ve Taşımacılık Hukuku
Deniz, Lojistik ve Taşımacılık Hukuku
DMF LEGAL, denizyolu, karayolu, demiryolu ve havayolu ile yapılan taşımalardan kaynaklanan uyuşmazlıkların giderilmesinde, taşıma hukuku alanında Türkiye çapında ün yapmış akademisyenler ve uygulayıcılar aracılığıyla, uluslararası kalite standartlarında bir hukuksal hizmet sunmaktadır.

TAŞIMA HUKUKUNU İLGİLENDİREN SORUNLARA SONUÇ ODAKLI VE PROFESYONEL ÇÖZÜMLER

Taşıma hukukunu ilgilendiren sözleşmelerin, konunun niteliği dikate alınarak ve talebe uygun şekilde hazırlanması yahut önceden hazırlanan sözleşmelerin içerikleri incelenerek menfaatlere uygun olarak tadil edilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar, DMF LEGAL tarafından sonuçlandırılmaktadır.

Taşıma işlerini yürüten şirketler ve acenteler, lojistik hizmeti sunan şirketler, taşınan yükleri depolayan ve paketleyen şirketler, gemi ve yat üreticileri, taşıma aracına ilişkin finansman sağayan kredi kurumları ve taşıma işlemlerini konu edilen sigorta şirketleri, DMF LEGAL’in bu alandaki hukuksal hizmet sunduğu taraflar arasındadır. Deniz, lojistik ve taşıma kukuku alanında DMF LEGAL tarafından sunulan hukuksal hizmetlerin başlıcaları; taşıma faaliyetine ilişkin her türlü sözleşmenin hazırlanması, bu sözleşmelerden kaynaklanan alacakların tahsil edilmesi, taşınan eşyaların zarar görmesi nedeniyle sorumluluk davalarının açılması ve takibi, sicile tescil, tadil ve terkin işlemlerinin yerine getirilmesi, donatan-taşıtan- yükleten- taşıyan ve gönderilen arasındaki ilişkilerden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümlenmesi, taşıma araçlarının haczi ve rehin verilmesi ile diğer alacak takiplerinin yürütülmesidir.


ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ