DMF Legal
> Home / Hizmetler / Dava, Tahkim ve Diğer Uyuşmazlık Çözüm Yolları
Dava, Tahkim ve Diğer Uyuşmazlık Çözüm Yolları
DMF LEGAL, müvekkileri ad ve hesabına Türkiye’de yargı sisteminin her derecesinde yürütülecek veya yürütülmekte olan davalarda avukatlık ve hukuk danışmanlığı hizmeti verebilecek nitelikte profesyoneller ile faaliyetlerini yürütmektedir.

Bu açıdan, davaların açılması ve açılan davalara karşı müvekillerin savunulması aşamasında delillerin toplanması da dahil olmak üzere her türlü işlemin gerçekleştirilmesi, açılan davalara ilişkin tüm yazışmaların gerçekleştirilmesi ile lahiyalar aşaması da dahil olmak üzere dava sürecinin sağlıklı şekilde yürütülmesi için sağlanması gereken her türlü işlem, DMF LEGAL tarafından yerine getirilmektedir.

TAHKİM YARGILAMASINDA VE ARABULUCULUKTA DENEYİM

Uyuşmazlıkların, mahkemeler dışında “alternatif uyuşmazlık çözüm yollarıyla” (Alternative Dispute Resolution) görülmesi, özellikle ticari ve bazı kamusal nitelik arz eden uyuşmazlıklarda sıklıkla karşılaşılan bir durumdur.

DMF LEGAL, bu alanda da yıllardır faaliyet gösteren ve ün sahibi çözüm ortakları aracılığıyla, başta 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu, ICC, UNCITRAL, LCIA ve LMAA Kuralları olmak üzere, uluslararası alanda sıklıkla tercih edilen tahkim kurallarının uygulandığı yargılamalarda hakem veya taraf avukatı olarak faaliyet göstermenin yanında, arabuluculuk gibi henüz yargı aşamasına gelinmeden uyuşmazlıkların çözülmesine yönelik faaliyetleri de güvenilir bir şekilde yerine getirmektedir.


ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ