DMF Legal
> Home / Hizmetler / Ceza Hukuku
Ceza Hukuku
DMF LEGAL, faaliyet alanı ne olursa olsun, bireylerin ve tüzel kişilerin karşılaşabileceği her türlü cezai yaptırım karşısında güvenilir ve etkin bir hukuksal desteği sunmaktadır. Oldukça kapsamlı bir hukuk dalı olan ceza hukuku alanında, çalışmalarıyla ün kazanmış akademisyenler ve tecrübeli uygulayıcılar, DMF LEGAL çatısı altında sonuç odaklı olarak ve işbirliği içinde faaliyet göstermektedirler.

CEZA HUKUKUNUN TÜM ALANLARINDAETKİN HUKUKİ HİZMET

DMF LEGAL, ceza hukuku alandaki sorunları temel olarak genel- idari- ekonomik ve mali ceza hukuku başlıkları altında sınıflandırmaktadır. Bu çerçevede DMF LEGAL, kişilerin veya kurumların karşılaştığı ve ceza hukukunu ilgilendiren konularda, konunun niteliğine göre alanında ün sahibi akademisyenlerle ve tecrübeli uygulayıcılarla tam bir iş birliği içinde faaliyetlerini yürütmekte; bu sayede tam ve güvenilir bir hukksal koruma sağlanmaktadır.

Ceza hukuku alanında karşılaşılan ve DMF LEGAL tarafından ele alınan başlıca konular, adam öldürme ve yaralama suçları, belgede sahtecilik suçları, tehdit ve hakaret suçları, konut dokunulmazlığının, temel hak ve özgürlüklerin ve iş ve çalışma hürriyetinin ihlaline ilişkin suçlar, yağma ve mala zarar verme suçları, siyasal suçlar, her türlü idari ceza, kaçakçılık suçları ile vergi ve gümrük uygulamasından kaynaklanan suçlar, bankacılık, sigortacılık, enerji piyasası, rekabet ile sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan suçlar, güveni kötüye kullanma suçu, hileli ve taksirli iflas suçları ile ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma suçlarıdır.


ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ