DMF Legal
> Home / Hizmetler / Çevre, Enerji ve Doğal Kaynaklar Hukuku
Çevre, Enerji ve Doğal Kaynaklar Hukuku
DMF LEGAL, alanında Türkiye’nin en tanınmış akademisyen ve uygulamacılardan oluşan profesyonellerle iş birliği içinde çalışarak, yurt içinde ve yurt dışındaki yenilebilir ve yenilenemez enerji kaynakları ile maden faaliyetlerden doğan uyuşmazlıklar da dahil olmak üzere, çevresel sorunlara ilişkin konularda uluslararası standartlarda hukuki hizmet sunmaktadır. 

Özellikle çevre hukukunu ilgilendiren izin ve ruhsatların alınması da dahil olmak üzere her türlü idari prosedürün başlatılması, takip edilmesi ve sonuca ulaşılması ile bu konularda oluşabilecek uyuşmazlıklar karşısında müvekkillerin haklarının yargı önünde savunulması, Çevre, Enerji ve Doğal Kaynaklar Hukuku alanında verilen hizmetlerin yalnızca bir kısmıdır. 

DMF LEGAL, çevresel sorunların çoğunlukla disiplinlerarası nitelik arz etmesi nedeniyle, karşılaşılan sorunların çözümünde başta mühendisler, kimyagerler, fizikçiler, çevre bilimcileri ve ekonomistler olmak üzere farklı bilim dallarından uzmanlarla eş güdümlü şekilde ve sonuç odaklı bir çalışma yürütme imkanına sahiptir. Böylece çevre ve doğal kaynaklar ile ilgili konularda nitelikli bir hizmet sunulmaktadır.

DMF LEGAL, gerek yabancı gerek de yerli yatırımcıların Türkiye’deki bireysel veya kurumsal anlamdaki yatırımlarında çevresel risk analizinin yapılması, bunların ekonomik etkilerinin tespit edilmesi, faaliyet stratejilerinin ve risk yönetiminin belirlenmesi ile çevresel sorumluluğun azaltılmasına yönelik hukuksal hizmeti bir arada sunarak, bu alanda karşılaşılabilecek sorunların daha baştan en aza indirmeyi ve uyuşmazlıkları önlemeyi hedeflemektedir.


ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ