DMF Legal
> Home / Hizmetler / Bankacılık ve Finansman Hukuku
Bankacılık ve Finansman Hukuku
Günümüzde finansal konularda karşılaşılan uyuşmazlıkların, hukukun birden fazla alanını ilgilendiren karmaşık yapılara sahip olduğu görülmektedir. Bu alanda tecrübeli ve piyasanın işleyişine hakim profesyonellerle çalışmak, gerek finansal bakımdan gerek de farklı iş olanakları karşısında doğru tercihlerde bulunmak konusunda büyük önem arz etmektedir.

DMF LEGAL, alanlarında ün yapmış akademisyen danışmanları ve tecrübeli uygulayıcıları sayesinde, bu tür karmaşık yapıya sahip uyuşmazlıklarda müvekkillerine uluslararası standartlarda ve güvenilir hukuksal hizmet sunmaktadır.

DMF LEGAL, bankacılık ve finansman hukuku alanında, başta bankalar olmak üzere kredi kurumlarının kurulması, organizasyonun oluşturulması ve faaliyetlerinin yürütülmesi konularında karşılaşılan problemlerde danışmanlık hizmetinin verilmesi başta olmak üzere, her türlü hukuksal hizmeti sağlamaktadır.

Bu açıdan nakdi ve gayrinakdi nitelikteki her türlü kredi sözleşmesinde, kiralama işlemlerinde, para transfer işlemlerinden doğan uyuşmazlıklarda, bankalarla akdedilecek her türlü sözleşmenin Türk hukukuna ve mevzuata uygunluğunun denetlenmesinde, merkezi Türkiye’de ya da yabancı bir ülkede bulunan bankaların Türkiye’de şube veya irtibat bürosu kurma yahut kapatmaya yönelik işlemlerinde ve şirketlerin başta Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu olmak üzere resmi makamlardan almaları gereken izinlerin alınmasında gerekli hukuksal hizmetin sunulması, DMF LEGAL tarafından sağlanmaktadır.


ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ