DMF Legal
> Home / Hizmetler / Aile ve Miras Hukuku
Aile ve Miras Hukuku
DMF LEGAL, aile ve miras hukuku alanındaki akademik çalışmalarıyla ün kazanmış olan akademisyenler ile aile hukuku alanında tecrübeli uygulayıcılardan oluşan üst düzeydeki profesyonelleriyle hizmet sunmaktadır.

Bu açıdan yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının yabancı ülke mahkemelerinden aldıkları boşanma kararlarının tanınması ve tenfizi, evlenme işleminin tamamlanmasına, iptaline veya yokluğuna ilişkin davalar, nişanın bozulmasından kaynaklı maddi ve manevi tazminat davaları, eşlerarası mal rejimine ilişkin sözleşmelerin hazılanması ve bu sözleşmelerin müvekkil lehine olacak şekilde tadil edilmesi, boşanma ve mal paylaşımına ilişkin uyuşmazlıklardan kaynaklanan davalar, evlilik dışı doğan çocuğun soy bağının kurulması, velayete ve çocukla şahsi münasebet kurulmasına ilişkin talepler-itirazlar ve davalar, her türlü nafaka talebi, aile konutunun tashihi ve evlat edinmeden doğan her türlü davalar, vesayet, kayyım ve yasal daşınmanlık konuları ve bakım sözleşmeleri, bu alanda sunulan hukuki hizmetlerdendir.

Bunun yanında, miras hukukunu ilgilendiren uyuşmazlıklar da DMF LEGAL’in üst düzey profesyonellerince çözülme kavuşturulmaktadır. Özellikle veraset ilamının alınması, vasiyetnamenin düzenlenmesi ve iptali, tenkis davası, mirasın reddi ve mirasçılık belgesinin iptali, mirastan feragat sözleşmesinin hazırlanması, muris muvazaasına ilişkin davaların açılması ve takibi, bu alanda verilen başlıca hizmetlerdir.


ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ