DMF Legal
> Home / Eğitimler
Eğitimler
Hukuk, sahip olduğu dinamik yapı nedeniyle hemen her gün önemli değişikliklere uğramaktadır. Uygulamadaki en tecrübeli avukatların ve hukuk danışmanlığı yapan kişilerin dahi bu değişiklikleri ve değişikliklerin meydana getirdiği hukuki tehlikeleri ve fırsatları tespit etmesi daima mümkün olmamaktadır. 

DMF LEGAL’in faaliyetlerini birlikte yürüttüğü ve halihazırda Türkiye’nin en gözde hukuk fakültelerinde çalışmalarına devam eden başarılı akademisyenleri, gerek şirketlere gerek de diğer kurum ve kuruluşlara, hukukun her alanında ve en üst düzeyde eğitim hizmeti sunmaktadır. 

Bu açıdan DMF LEGAL tarafından yürütülen eğitim ve bilgilendirme programları sayesinde, başta şirketler olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlar, faaliyetlerinin ve yapılarının mevzuata uygunluğu konusunda bilgi sahibi olmakta, hukukun kendilerine sunduğu fırsatları alanında uzman ve deneyimli akademisyenlerden öğrenme imkanına erişmektedirler.  

DMF LEGAL’in eğitim alanında sunduğu hizmetlerin başlıcaları, önceden belirlenmiş hukuki konular ve önemli mevzuat değişiklikleri hakkında sunumların gerçekleştirilmesi, bu konuda kitapların, rehberlerin ve broşürlerin temin edilmesi, özellikle üst yönetim bilgilendirme toplantıları ve personel eğitim seminerleri suretiyle ilgili alanda ihtiyaç duyulan bilgilendirmenin sağlanması ve tespit edilen problemlerin istenilen düzeyde değerlendirme imkânına sahip olunmasıdır.


ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ