DMF Legal
> Home / Anayasa Hukuku ve Anayasa Yargısı
Anayasa Hukuku ve Anayasa Yargısı
Günümüz demokrasilerinin ve modern hukuk sistemlerinin yaşamsal bir parçası olan Anayasa Mahkemesine, 24 Eylül 2012 tarihinden bu yana, bireysel başvuruda bulunma imkanı bulunmaktadır.

Bu anlamda, devletin kamu gücünün aktif ya da pasif oluşundan kaynaklanan hak ihlâllerini konu edinen bireysel başvuru yolu, anayasa tarafından teminat altına alınmış olan başta temel hak ve özgürlükler olmak üzere kamu hürriyetlerinin ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından imzalanarak kabul edilmiş olan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve buna ek protokoller kapsamında yer alan insan haklarının gözetim yetkisini de kapsamaktadır.

ALANINDA ÜN SAHİBİ AKADEMİSYEN VE UYGULAYICILAR

DMF LEGAL, bu alanda çalışmalarıyla ün kazanmış akademisyen danışmanlarıyla ve tecrübeli uygulayıcılarıyla, başta Anayasa Mahkemesine ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan bireysel başvurular olmak üzere, Kanunların anayasal denetimi ve müvekkillerinin temel hak ve özgürlüklerinin Anayasal bağlamda korunması bakımından her türlü hukuksal hizmeti en etkin şekilde sunmaktadır.


ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ